Dojang Gedragsregels

voor Leerling en leraren:

Voor de training:
– Wees op tijd (15 minuten voor het begin van de les).
– Geef het goede voorbeeld, houd orde en rust in de kleedkamers.
– Bezoek het toilet vóórdat de training begint.
– Was je handen na gebruik van het toilet.

Etiquette:

– Maakt een buiging bij het betreden en bij het verlaten van de mat.
– Leraar en leerlingen groeten elkaar met een buiging.
– Leerlingen onderling groeten elkaar met een buiging.
– De leraar wordt aangesproken met meester en dan de voornaam.

Hygiëne en Kleding:

– Zorg voor een schoon lichaam,

* schone handen
* schone voeten
* verzorgde en kortgeknipte nagels.

– Je Hapkido pak dient schoon en gewassen te zijn.
– Eventuele wondjes dienen goed verzorgd en verbonden te zijn.
– Het dragen van sieraden is niet toegestaan.
– Als een ring of oorbel niet af kan, plak deze dan af.
– Een bril is toegestaan.
– Niet met (straat)schoenen op de mat.
– Speciale schoentjes zijn alleen toegestaan op advies van de huisarts.
– Kom niet al kauwend of drinkend de dojang binnen.
– Neem een bidon met water mee (bij voorkeur géén limonade)
– Zet het geluid van je telefoon uit.
– Leerlingen dienen binnen en buiten de dojang correct gedrag te vertonen naar andere mensen toe.
– Tijdens de lessen volg je de aanwijzingen van de leraar op.
– Lesgeven zonder toestemming van de hoofdleraar is niet toegestaan.
– Hogere banden moeten altijd een voorbeeld zijn voor de lagere banden.
– Volg opdrachten zo snel mogelijk en naar je beste kunnen op.
– Laksheid, arrogantie, respectloosheid, brutaliteit en agressie blijven niet onbestraft.
– Straf kan variëren van disciplinaire oefeningen tot verwijdering uit de les.
– In extreme gevallen kan straf betekenen schorsing of royering als lid.
– Alleen met toestemming van de leraar mag je tijdens de les de dojang verlaten.
– Ouders, begeleiders en ander publiek mogen kijken vanaf de stoelen/banken in de zaal.
– Publiek onthoudt zich van opmerkingen richting de leerlingen en leraren.
– Let op je taalgebruik (niet vloeken of schelden), ongepast praten is ook niet toegestaan.
– In de dojang geldt een rookverbod.
– Ga netjes met spullen om (van jezelf, anderen en van de club)
– Help met het opruimen na de training.
– De toegangsdeuren naar de kleedkamers zijn niet op slot.
– Neem geen waardevolle spullen, mee naar de dojang.
– Bestuursleden en leraren zijn niet aansprakelijk te stellen voor het verlies van persoonlijke eigendommen.

Ouders, bezoekers en begeleiders

– Bezoekers zijn altijd welkom om de lessen vanaf de stoelen/banken in de zaal bij te wonen.
– Bezoekers dienen wel de nodige rust te bewaren en de les niet te verstoren.
– Het is toegestaan om koffie of thee te nuttigen, indien hierbij de les niet wordt verstoord.
– Laat disciplinaire zaken en het coachen over aan de leraren.
– Na de les kunnen ouders of begeleiders altijd in contact treden met de leraar.

Kledingregels

– Een zwart Hapkido pak of bij de zwarte band een wit Hapkido pak met een zwarte bies.
– Een gekleurde of een zwarte band.
– Het pak dient tot aan de eerste dan helemaal zwart te zijn.
– Meisjes dragen onder het jasje een zwart t-shirt, zonder kraag of boord
– Jongens/heren dragen geen t-shirt onder de jas, mits hiervoor een noodzaak is.
– Draag een schoon Hapkido pak en band.
– De band dient op de juiste wijze te zijn geknoopt, leraren kunnen hierbij helpen.
– Op het Hapkido pak mogen geen andere emblemen, dan die op Jungki Kwan/Mu Do Kwan en Hapkido en/of Kuhapdo duiden.