Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Mudo Kwan Hapkido en Kuhapdo, gevestigd te Oude-Tonge en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer V325078 Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a) lid wordt
b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
c) examen doet

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende persoonsgegevens:

a)  naam, adres, telefoonnummer,  ICE telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, email,  bankrekeningnummer
b)  naam, geboortedatum, geslacht, email, rekeningnummer
c)  naam, geboortedatum, email, rekeningnummer, eerdere examen data, behaalde resultaten

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

a)  het verenigingslidmaatschap te effectueren , het bondslidmaatschap te effectueren, nieuwsbrieven te verzenden
b)  contact met u op te nemen of te onderhouden, het evenement goed te laten verlopen
c)  contact met u op te nemen of te onderhouden, het examen goed te laten verlopen

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Ronald Verheuvel via 0187 663565 en of info@mudokwan.nl voor:

a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Mudo Kwan.

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

  1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

a)  de nationale bond

Deze derden gebruiken de gegevens voor: het bondslidmaatschap te effectueren, verzekeringen.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website en op social media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen